Oční tkáňová banka Praha Vinohrady, z.ú.

Šrobárova 2112/73 130 00 Praha 3

(+420) 720 070 515

info@eyebankprague.cz
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Oční tkáňová banka Praha Vinohrady, z.ú. , se sídlem Šrobárova 2112/73, Vinohrady, 130 00 Praha, IČ: 06718108, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 651 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 2. - jméno a příjmení

  - e-mail


 3. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem obchodního sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu neurčitou.


 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@eyebankprague.cz nebo dopisu na sídlo společnosti.


 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.


 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 7. - vzít souhlas kdykoliv zpět,

  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  - na přenositelnost údajů,

  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.